لطفاً کمی صبر کنید
هنرخوان ، جستجوگر اخبار هنری
اطلاعات خبر کد : 292950
پستوخانه‌ی دو مصورساز آزادیخواه معزول جراید عصر تجدد، گالری آ (سالن 2)، 02مهر1395، 16 تا 20
منبع خبر : گالری گردی
پنج شنبه 01 مهر 1395 - 09:35
موضوع : هنرهای تجسمی
مرتضی آکوچکیان، پری زنگنه
سرخط آخرین اخبار