لطفاً کمی صبر کنید
هنرخوان ، جستجوگر اخبار هنری
اطلاعات خبر کد : 292674
رویکردی به مجموعه رباعیّات : «شکوفه های خوش پوش» از ایرج صف شکن
منبع خبر : آفتاب
چهارشنبه 31 شهریور 1395 - 12:55
موضوع : فرهنگ و ادبیات
برداشت این است که منظور از « دریافت خواننده » که به عنوان نظریه ای معروف قلمداد می شود را نمی توان برای خواننده ی معمولی به شمار آورد زیرا که تنها منتقد و کارشناس خبره است که می تواند از خوانش چند بعدی یک متن به تأویل متن دست یابد .
سرخط آخرین اخبار