لطفاً کمی صبر کنید
هنرخوان ، جستجوگر اخبار هنری
اطلاعات خبر کد : 291613
فصلنامه علمی – پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره ۱۵۴، تابستان ۱۳۹۵
منبع خبر : معمار نیوز
یکشنبه 28 شهریور 1395 - 13:35
موضوع : معماری
فصلنامه علمی – پژوهشی مسکن و محیط روستا دوره ۳۵، شماره ۱۵۴ تابستان ۱۳۹۵ • مقالات موجود دراین شماره به شرح زیر می باشد: – مقیاس‌های روش زندگی در مسکن/ محسن افشاری، دکتر شهرام پوردیهیمی – شناسایی متغیرهای مؤثر بر اجتماع پذیری در حوزه مسکن/ حسین باقری، سعید نوروزیان ملکی، سید باقر حسینی – مسئله […] نوشته فصلنامه علمی – پژوهشی مسکن و محیط روستا، شماره ۱۵۴، تابستان ۱۳۹۵ اولین بار در معمار نیوز پدیدار شد.
سرخط آخرین اخبار