لطفاً کمی صبر کنید
هنرخوان ، جستجوگر اخبار هنری
اطلاعات خبر کد : 1542
آسیب‌شناسی پژوهش در فرش ایران
منبع خبر : آفتاب
پنج شنبه 15 آبان 1393 - 21:10
موضوع : هنرهای سنتی
هنرهای سنتی ایران کمتر به دست و اندیشۀ ایرانیان بررسی شده‌اند. ازاین‌روی، سخن‌گفتن دربارۀ اصول ساختاری و ویژگی‌های محتوایی و زیباشناسانۀ این هنرها، چنانکه برآمده از هنجارهای اسلامی و ایرانی باشد، ساده نیست و شاید، بدون مراجعه به منابع بیگانه، شدنی هم نباشد.
سرخط آخرین اخبار